یک روند جدید انتحاباتی بنام “موج تحول” اعلام موجودیت کرد

۴ میزان ۱۳۹۲

براساس گزارشها یک روند جدیدی تحت نام”موج تحول” به رهبری خانم فوزیه کوفی عضومجلس نمایندگان اعلام موجودیت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گزارش های وجود دارد که در این روند احمدضیا مسعود رئیس جبهه ملی و اتحاد انتخاباتی نیز شرکت کرده است.

این روند جدید امروز 5 شنبه رسما اعلام موجویت کرد و هدف آن آمادگی ها برای مبارزات انتخاباتی است.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به 16 حمل سال آینده در کشور برگزار گردد.

ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور آغاز شده و تا کنون شماری از نامزدان ثبت نام کرده اند.

انتخابات

فوزیه کوفی

موج تحول


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.