کرزی در بیانیه ای رادیویی 15 روزه اش چی گفت !

۲ حوت ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه – بخش انتخابات

حامدکرزی رئیس جمهورکشورمان در بیانیه ای رادیویی 15 روزه خود روی برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و مردم سالاری تاکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کرزی گفت خوشحالم که سه هفته قبل مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری، برای انتخابات ۱۶ حمل سال ۱۳۹۳ آغاز گردید و از این طریق اعتماد مردم ما به مردم سالاری و این که ارادهء خود شان تعین سرنوشت کشور را می کند، نیرومند تر شد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که طی دوازده سال گذشته افغانستان در حیات سیاسی خود، دوبار انتخابات ریاست جمهوری را تجربه کرد و انشاء الله با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بار سوم که یک و نیم ماه بعد صورت می گیرد، گام دیگری را در راه نهادینه کردن دیموکراسی به جلو خواهد برداشت و هموطنان عزیز ما مطابق به میل و رغبت هر یکی ما به کاندیدی دلخواه شان رای خواهند داد. اشتراک هموطنان واجد شرایط رای دهی در انتخابات، ضامن پیروزی انتخابات ما میباشد.

به باور کرزی، در تمام نظام های مردم سالار اختلاف رای و گوناگونی نظریات موجود بوده و طبیعی است و اصل مهم دیموکراسی نیز شمرده میشود. اختلاف آرا و اندیشه ها هیچگاهی هم اختلاف شخصی نبوده و پنداشته نمیشود.

رئیس افزوده است اکنون که در کشور ما یازده کاندید برای احراز مقام ریاست جمهوری وارد کارزار انتخاباتی شده اند، خود نشانهء از پیشرفت مردم سالاری در کشور عزیز میباشد و به این ترتیب هریکی ما میتوانیم به آزادی کامل به کاندید مورد نظر خود رای دهیم و از طریق سهمگیری خود در انتخابات، کشور عزیز خود را قوت بشیتر ببخشیم.

حامدکرزی ابراز امیدواری کرده که کارزار انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری باعث همبستگی، همدلی و تحکیم بیشتر وحدت ملی کشور ما شود.

به اعتقاد کرزی، برگزاری انتخابات پر امن و پیروزمند، بستگی به همکاری مستقیم مردم دارد. نیروهای امنیتی کشور به همکاری همهء ما خواهند توانست امنیت مطمًن انتخابات را تامین نمایند تا ما با فراغ خاطر به مراکز رای دهی برویم و به کاندید مورد نظر خود رای دهیم.

رئیس جمهور گفته که در این جا من بار دیگر اعلام میدارم که هیچ یکی از اعضای دولت و حکومت نمیتوانند که از امکانات دولتی به سود و یا ضرر کاندیدان استفاده کنند.

کرزی افزوده است که آرزومندم که انتخابات آینده کشور ما در فضای امن و آرامش، موفقانه برگزار گردد و باعث تقویت هرچه بیشتر کشور، تحکیم ثبات، مردم سالاری و وحدت ملی ما شود و مردم ما بیشتر از امروز امن و خوشبخت گردند.

انتخابات

بیانیه

رادیویی

کرزی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.