کاهش مقبولیت سیاسی سعد حریری و اشرف ریفی در بین اهل سنت لبنان

سعدنتایج نظرسنجی ها در لبنان حکایت از کاهش مقبولیت سعد حریری و اشرف ریفی در میان اهل سنت لبنان است.

براساس این گزارش جریان مستقبل در اواسط ماه آگوست سال جاری میلادی با حمایت سفارت عربستان در بیروت و با هدف اطلاع از موقعیت اجتماعی شخصیت‌های سیاسی در میان سنی‌های شمال لبنان، اقدام به برگزاری نظرسنجی نموده‌است.

سعودی¬ها به یکی از موسسات همسو با خود به نام (انفوپرو) مأموریت داده بود که با طرح این سئوال “به نظر شما قابل اعتمادترین و محبوب‌ترین شخصیت سیاسی اهل‌سنت در لبنان چه کسی می‌باشد؟” از حدود۲۵۰۰ لبنانی سنی مقیم طرابلس و عکار، در یک بازه زمانی ۲۰روزه، نظرسنجی به عمل آورد؛ اما بعد از حصول نتایج آماری و مشخص شدن موقعیت بسیار بد برخی از شخصیت‌های منسوب به عربستان در جریان مستقبل، از انتشار نتایج جلوگیری نمودند.

گفته می شود نام اشخاصی چون سعدحریری حتی در بین ده نفر اول افراد قابل اعتماد و محبوب نتایج بدست آمده نبوده است. نکته حائز اهمیت این که اشرف‌ریفی با وجود حمایت گسترده مالی و تبلیغاتی عربستان نسبت به سعدحریری در این لیست در موقعیت نازلتری قرار گرفته‌است.