اسد ۲۳, ۱۳۹۹

همزمان با چند کشور آورپایی …

mail.google.com روز شنبه، شهروندان یمنی ساکن تهران تجمع اعتراض آمیزی در برابر دفتر سازمان ملل در تهران برگزار کردند .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تجمع کنندگان سکوت جوامع بین الملل در برابر تجاوز وحشیانه رژیم آل سعود به خاک یمن را محکوم کردند و خواستار شکستن این سکوت ظالمانه شدند .
این تجمع به دعوت ” کمیته سیاست خارجی ” – از جمله کمیته های مردمی و انقلابی یمن برای مقابله با تجاوز رژیم آل سعود است – و همزمان با تجمع های مشابه در پایتخت برخی کشورهای اورپایی مانند انگلیس و آلمان صورت گرفته است .
در این تجمع دکتر ” عبدالرحمن راجح ” رئیس مرکز پژوهشهای راهبردی ” تقارب ” در سخنانی سکوت جوامع بین الملل را محکوم کرده و از علت های پشت پرده این همراهی بین المللی با رژیم آل سعود پرده برداشته است .
نماینده دانشجویان یمنی در ایران هم طی سخنانی ، کشورهای شرکت کننده در ائتلاف آل سعود علیه مردم یمن را نسبت به ادامه جنگ علیه کشور یمن بر حذر داشت .
در این مراسم نامه اعتراض آمیز تجمع کنندگان و همچنین مدارکی و عکس های نشان دهنده جنایت های آل سعود در حق ملت مظلوم یمن را تحویل دفتر سازمان ملل شده است .