نام ولسوالی و تاریخ اعتبار در تذکره الکترونیکی اضافه شد

اداره ملی احصائیه و معلومات تحت کنترل طالبان اعلام کرد که برای اعتبار هرچه بیش‌تر تذکره‌های الکترونیکی، نام ولسوالی و تاریخ اعتبار تذکره را اضافه کرده است.

این اداره در اعلامیه‌ای گفته است که نام ولسوالی به‌منظور مشخص نمودن آدرس دقیق فرد و تاریخ اعتبار که ۱۰ سال می‌باشد، به‌منظور تغییر ظاهری فرد و به‌روز رسانی معلومات بایومتریک آن در تذکره الکترونیکی اضافه شده است.

در اعلامیه آمده است که هر ده سال دارندگان تذکره‌های الکترونیکی مکلف اند که معلومات بایومتریک خویش‌را ثبت نموده و هم‌چنان می‌توانند به دل‌خواه خود تصویر تذکره خویش‌را تغییر دهند.

قبلا در تذکره های الکترونیکی ولسوالی و مدت اعتبار تذکره مشخص نشده بود و تمام تذکره های الکترونیکی بدون ذکر ولسوالی و مدت اعتبار آن توزیع شده است.

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.