نامُتجانس ترین تکت انتخاباتی

خبرگزاری خاورمیانه / میز انتخابات

در حالیکه کمتر از سه ماه به برگذاری انتخابات در کشور مانده است کش و قوس ها وفراز وفرود ها در تکت های انتخاباتی و آماده گیری برای فصل کمپاین ها به چشم می خورد که تیم های انتخاباتی هرکدام به سهم خویش می کوشند اذهان عامه را به نفع برنامه ها و آیده های انتخاباتی خویش سمت و سو دهند تا برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری آرای مردمی را مدیریت درست کنند .

آنچه مسلم است که از میان یازده فیگور انتخاباتی برای احراز مقام ریاست جمهوری براساس چهار نظر سنجی که نهاد های داخلی و خارجی انجام داده اند نقش داکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی از همه بر جسته تر و در خشنده تر است .

ولی نادیده نباید انگاشت که پروسه انتخابات سال پیش رو در محور پنج تکت انتخاباتی خواهد چرخید و اینکه تبانی های درون تیمی و کشش های ایدلوژیک و گرایشات سیاسی تا چقدر آمار این تکت ها را تقلیل می دهد موضوعیست که پرداختن به آن زود خواهد بود .

تکت های مطرح در انتخابات پیش رو که به نحوی بر پروسه انتخابات تاثیر گذار اند عبارت اند از تکت داکتر عبدالله و اشرف غنی احمد زی و عبدالرب رسول سیاف و زلمی رسول و قیوم کرزی که احتمالا استاد سیاف به خاطر پیشینه اصطکاکات درون تنظیمی با جنرال دوستم وعلقه های موجود سیاسی و ایدلوژیک جمعیتی و اخوانی به نفع داکتر عبدالله کنار خواهد رفت .

قیوم کرزی نیز احتمالا بر فرض کشیده شدن انتخابات به دور دوم وارد بازی خواهد شد و زلمی رسول نیز جهت تحت تاثیر قرار گرفتن از سوی مجامع غربی وتیپ تکنوکرات داشتن مهره خوبی برای ادغام در تکت اشرف غنی خواهد بود . بقیه همه رسالت سیاهی لشکر و رسیدن به چند امتیاز از گردونه رقابت ها حذف خواهد شد .

اما مسلما تکت های مطرح از نا هنجاری های فروان رنج می برد که اختصارا در سطور آتی به کنکاش می نشینیم  : 

تکت انتخاباتی داکتر اشرف غنی احمد زی

داکتر اشرف غنی احمد زی با ایجاد غوغای رسانه ای گسترده در پیوند با جایگاه دو مین متفکر جهان و تیوری مدیریت علمی قدرت و پیش فرضها برای بیرون رفت از معضلات گریبانگیر سیاست در قدرت در کتاب به نام روزنه به نظام عادل بر طبل رسوایی اش کوبید . مثلا اوج نبوغ مدیریت علمی این دومین مرد متفکر دنیا در قبال معضل کوچی وده نشین که سالانه به یک بحران بزرگ اجتماعی میانجامد این است که باید حمل و نقل مواشی کوچیها به مناطق مورد منازعه توسط لاری ها صورت گیرد و از بودجه دولت برای کوچیها هزینه گردد و نیرو های قوای مسلح کشور به خاطر تامین امنیت آنها نهایت سعی و تلاش خویش را به کار گیرند.

این تیوری اولا با قانون اساسی کشور در مخالفت قرار دارد ـ زیرا قانون اساسی تاکید بر اسکان کوچیها دارد نه حمل و نقل آنها توسط موتر وانگهی معضل کوچی و ده نشین عبور و مرور در مسیر راه در فصل جا به جایی کوچی ها نیست مشکل اساسی در نبود منابع کافی برای ده نشین و کوچی در مناطق مورد منازعه است چون افزایش نفوذ در این چند دهه در مناطق مورد منازعه مثلا بهسود منابع زیست محیطی را چنان را دچار رکود ساخته است که علفچر های موجود درمحل معیشت مردم را تکافو نمی کند چه رسد به کوچی ها ـ این جاست که برخورد ها صورت می گیرد ـ و منازعه دوام دار می شود .

بهترین راه بیرون رفت از این معضل همانا اسکان کوچی هاست نه تیوری حمل ونقل آنها توسط موتر به مناطق مورد منازعه که مقتضای سیاست مدیریت علمی جناب ایشان است .

معاونین این تکت انتخاباتی : 

جناب سرور دانش یکی از چهره های بر جسته علمی ولی کم کار خنثی وفاقد شهامت سیاسی در بستر اداره و مدیریت کشور پنداشته می شود ـ در میان هزاره ها به یک چهره اخته سیاسی مشهور است . بیشتر در حواشی جبهه گیری های سرنوشت به چشم می خورد تا در متن تحولات .

جنرال دوستم یکی از چهره های مشهور نظامی در زمان کمونیست ها و ملقب به جنرال پادشاه ساز در سقوط حکومت ها و متهم به جرایم جنگی در دهه های هفتاد و هشتاد در کشور .

اگر دور از دغدغه های سمتی وسیاسی این ترکیب انتخاباتی را ملاحظه نمایم در می یابیم که یکی از نا متجانس ترین ترکیب های انتخاباتی این تیم است .

جناب اشرف غنی دارنده تبار کوچی واز حامیان روند کوچیگری در کشور و داشتن دغدغه های پارادایم نوستالژیک به پدیده کوچی گری و از منتقدان سرسخت جنرال دوستم در کشور است با موجودیت چنین کنشهای پارادوکس زا و موجودیت چنین کاستی ها به کاریزما بودن این تکت امید بست .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *