مقایسه افغانستان در عرصه حقوق بشر باسایر کشورها

17 سپتامبر 2013

حقوق بشر سازمان ملل، افغانستان را در مقایسه با بسیاری کشور های جهان پیشگام خواند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، افغانستان را در مقایسه با بسیاری از کشور ها جهان در عرصه حمایت از حقوق بشر پیشگام خوانده است.

براساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، ناوی پیلی این موضوع را شام دیروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل ابراز کرد، وی گفته که مسئولین وزارت داخله، در دیدار با وی اطمینان داده اند که از حقوق زنان در اداره های مربوط شان حمایت همه جانبه خواهند کرد.

اخیراً گزارش های در مورد کاهش حضور زنان در صفوف پولیس افغانستان پخش شد که باعث ایجاد نگرانی برخی از نهاد های حقوق بشری گردید.

رئیس جمهور کرزی به کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که تا هنوز در دهات و روستا ها، بنابر عدم دسترسی مردم به آموزش، مشکلاتی وجود دارد.

بشر

جهان

حقوق


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.