طرح بودجه 1394 به مجلس سنا ارایه شد

۲۸ عقرب ۱۳۹۳

عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه افغانستان، طرح بودجه سال 1394 کشور را به مجلس سنا ارایه کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، طرح بودجه سال مالی 1394 افغانستان، 458.8 میلیارد دالر افغانی است که برای تصویب به مجلس سنای کشور ارایه شده است.

“عمر زاخيلوال” سرپرست وزارت مالیه و مشارو ارشد بخش اقصتادی رئیس جمهور غنی در مجلس سنای کشور گفت که ۴۵۸.۸ ميليارد افغانی، معادل هشت ميليارد دالر بودجه سال ۱۳۹۴ بوده كه ممكن است در اواسط سال حدود ۱۰۰ ميليون دالر ديگر نيز به آن اضافه شود.

سرپرست وزارت مالیه نیز گفت که انتخابات گذشته بر روی اقتصاد كشور تاثير منفی گذاشته و ضررهای زيادی را به بدنه اقتصادی جامعه وارد کرده است.

 

1394

بودجه

زاخیلوال

طرح

مجلس سنا


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.