صدها دختر مسلمان در هند مجبور شدن تن به ازدواج با هندوها دهند

گزارش یک گروه تحقیقاتی در هند نشان دهنده آن است که صدها دختر مسلمان در ایالت اوتار پرادش به شیوه‌های مختلف مجبور شده‌اند تا به آیین هندو درآیند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نوشته روزنامه نیشن، بنا به تحقیقات انجام شده در ایالت اوتار پرادش هند، صدها دختر مسلمان توسط گروه “جوتانان هندو” موسوم به “هندو یووا واهینی” ربوده و مجبور شده‌اند تا به دین هندو درآیند. این گروه توسط یوگی آدیتیانات، یکی از اعضای پارلمان هند از حزب حاکم بهارایتا جاناتا تاسیس شده است.

طبق این گزارش ۳ سال پیش، دختری بنام زبیدہ خاتون ھم توسط ھمین گروہ ربودہ شدہ بود و بعداً با تغییر اجباری دین، با یکی از جوانان ھندو بنام اروند تاکر مجبور به ازدواج شد.

فعلا نام زبیدہ خاتون را عوض کردند و به ایشان نام امیشا تاکر دادند. این دختر نزدیکی خانه فامیلی مادرش زندگی می کند اما آنھا جرات ندارند ایشان را پس بگیرند. نا گفته نماند، از طرف خاندان زبیدہ شکایت هایی هم صورت گرفته، اما ھیچ واکنشی از طرف پولیس دیدہ نشدہ است.

این گزارش در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ میلادی فقط در یک ناحیه اوتار پرادش ۳۸۹ شکایت ربودہ شدن دختران مسلمان ثبت شدہ است. مجلس مشورت مسلمانان ھند گزارشی نشر کردہ که در آن ربودہ شدن دختران مسلمان و تغییر اجباری مذهب آنان ذکر شدہ است، ھمچنین در گزارشی که به سر وزیر اوتار پرادش، اکلیش یادو ارائه شدہ است، آمدہ است که این گروہ با چند تن اوباش و اراذل دختران مسلمان را می ربایند.

به گفته محمد سلیمان، رئیس مجلس مشاوره تمامی مسلمانان هند، نفوذ شدید گروه “هندو یاووا واهینی” و به حاشیه کشیده شدن جامعه مسلمانان در این منطقه عامل اصلی افزایش این موارد است.

این در حالی است که تقریبا یک چهارم جمعیت مسلمان هند در ایالت اوتار پرادش زندگی می‌کنند.

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.