زیاده روی در مصرف مشروبات الکلی جوانترین وزیر سویدن را خانه نشین کرد

مصروف بیش از حد مشروبات الکلی پیش از رانندگی، جوانترین وزیر کابینه سویدن را مجبور به کناره گیری از سمتش کرد.

614254_457

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رسانه های محلی سویدن گزارش دادند که ” آیدا هادزیالیچ ” ۲۹ ساله  وزیر ارتقاء دانش در امور مکاتب ” این کشور پس از مصرف دو گیلاس شراب سوار بر موتر خود شده و به مقصد شهر مالمو رانندگی کرده است.

موتر این وزیر در روی یک پل در مرز سویدن و دانمارک از سوی پولیس متوقف شده و از او تست الکل گرفته شد.

 هادزیالیچ گفته است که چهار ساعت پس از مصرف دو گیلاس شراب سوار بر موتر شده و گمان می کرده که اثر الکل در خونش از بین رفته باشد. اما در تست الکل میزان وجود الکل در خون او بیش از حد مجاز بوده است. مجازات چنین جرمی در سویدن تا ۶ ماه حبس می باشد.

این وزیر مصرف الکل پیش از رانندگی را بزرگ ترین اشتباه زندگی خود عنوان کرده است.

او ۲۴ سال پیش از بوسنی به سویدن مهاجرت کرده و جوان ترین وزیر کابینه در تاریخ سویدن بوده است.

Author