زنده جان، امن ترین ولسوالی در هرات

۱۴ دلو ۱۳۹۲

ولسوال، ولسوالی زنده جان ولایت هرات از تامین امنیت کامل انتخابات در این ولسوالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرهاد خادمی، ولسوال زنده جان ولایت هرات در گفتگو با خاورمیانه گفت: که آنها آمادگی دارند تا امنیت مراکز ثبت انتخاباتی را در این ولسوالی تامین نمایند، ولسوالی زنده جان در غرب ولایت هرات از امن ترین ولسوالی های این ولایت بشمار میرود که اکثریت مردم این ولسوالی مشغول کشاورزی هستند.

این ولسوالی دارای دوصد قریه و تقریبا یکصدهزار جمعیت میباشد، اکثریت باشنده گان این ولسوالی را جوانان تشکیل میدهند. ولسوال زنده جان، در رابطه به تأمین انتخابات گفت: که آنها حتا در صورت عدم افزایش موظفان امنی هم با نیروی فعلی توان تامین امنیت پروسه انتخابات را در این ولسوالی خواهند داشت.

نیروی جوان و مسلکی این ولسوالی بزرگترین نیروی بالقوه سازنده و کاری این ولسوالی است که تا به حال فرصت فعالیت خاصی را به دست نیاورده است. سمیع درویش، یکی از جوانان زنده جان در رابطه میگوید: اکثریت جوانان ولسوالی زنده جان از پوهنحی های متفاوت پوهنتون هرات، فارغ التحصیل شده اند که طبعاً سهم فعال را در انتخابات به دوش خواهند داشت.

وی در ادامه افزود: متأسفانه این جوانان مدت زیادی است به دلیل نبود کار به مشاغل غیر از تخصص خود می پردازند که باعث پایین آمدن راندمان کاری آنها شده است.

 نائمه جامی، عضو شورای زنان ولسوالی زنده جان هم از حضور گسترده و سازندهء زنان این ولسوالی درانتخابات پیش روی خبر داد و گفت آنها نیز دوشادوش مردان به وظیفه ایمانی و ملی خود عمل خواهند کرد.

 قرار است انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی به تار16 حمل سال 1393 برگزارشود.

امنیت،

زنده جان،

هرات،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.