زنان و چگونگی حضور آن در انتخابات

21 فوریه 2014

بانوان در شماری از ولایت های غربی کشور با چالش های زیادی روبرو هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ریس امور زنان ولایت فراه می گوید بانوان کمتر در ولایات زون غرب در انتخابات پیش روشرکت خواهند کرد.

در همین حال والی فراه می گوید که ولسوالی های  خاک سفید، گلستان و بکواه دراین ولایت بیشتر شاهد  ناامنی ها هستند و از میان 9ولسوالی این ولایت تنها چهار ولسوالی  آن از امنیت نسبی برخوردار است.

انتخابات، سرنوشت ساز ترین تحول سال 1393 برای افغان ها که حضور مردان وبانوان را در کنار صندوق های رای دهی میطلبد اما بانوان در برخی از ولایت هاازجمله ولایت فراه باچالش های زیادی روبرو هستند

لیلما صدیقی رییس امور زنان ولایت فراه می گوید ناامنی های گسترده در سطح ولسوالی ها ونقاطی از مرکز این ولایت،کم آگهی خانواده ها از حق رای بانوان، ونگرش های نا مناسب بربانوان ازسوی جامعه از شمار چالش هایست که در این ولایت سبب شده است در انتخابات پیش رو کمتر بانوانی سهم بگیرند ورای بدهند

تنها چالش بانوان در ولایت فراه همین حملات هراس افگنی وانفجار ماین ها نیست، ترور ها، تهدید های مخالفان مسلح وگروه های مسلح غیر مسول نیز جرئت بانوان را کم ساخته است تاجای که ریس امور بانوان دراین ولایت می گوید بانوان حتی حاضر نیستند در مرکز های رای دهی وظیفه بردوش بگیرند وکار کنند

باوجود این مسولین کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فراه می گویند 35هزارتن در ولایت فراه کارت رای دهی دریافت کرده اند3 درصد را بانوان تکیل میدهند

رییس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فراه بیشترین نگرانی اش را حاکمیت کمتر دولت محلی در شماری از ولسوالی های این ولایت میداند ونگران نبود امنیت نسبی است.

 آنچه که به پندار میرویس عزیزی رییس کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت مانع حضور بیشتر باشنده های این ولایت در انتخابات خواهد شد

اما والی فراه  از آمادگی های برای برگذاری انتخابات با امنیت نسبی سخن میزند و تاکید دارد مراکز رای دهی در سه ولسوالی با تهدید بیشتر امینیتی مقابل هستند واز امنیت چهار ولسوالی این ولایت خبر میدهد دو ولسوالی دیگر این ولایت داری درجه تهدید متوسط میباشند

در ولایت فراه نزدیک به 230 مرکز رای دهی وجود دارد اما تنها 177 مرکز دراین ولایت با امنیت نسبی خوانده  شده است.

شهروندان این ولایت ازنیروهای امنیتی انتظار دارند تا در روز انتخابات مخالفان مسلح دولت را دست وپاگیر بسازند تا این شهروندان بتوانند در تعین سرنوشت شان سهم بگیرند.

افغانستان

انتخابات

ریاست جمهوری

زنان

ناامنی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.