دختری که با وجود معلولیت به زندگی امیدوار است

30 اکتبر 2013

میترا فرازنده، سی و هفت ساله، اهل اسالم در ولایت “گیلان” ایران، با توجه به معلولیتی که دارد نقاشی ها و مهره دوزی های بسیار زیبایی خلق می کند که ارزش هنری بسیاری دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، 75 سانتیمتر قد و 20 کیلو وزن دارد، دختری با هشت سنگ گرده که به خونریزی گرده و آستیگمات شدید چشمی نیز دچار شده است و به خاطر شرایط جسمی اش متخصصان قادر به عمل او نیستند.

پدر و مادر میترا 32 سال است که حسرت در آغوش کشیدن او بر دلشان مانده زیرا استخوان های میترا آنقدر نرم و شکننده است که با کوچکترین فشاری در هم می شکند، به ناچار او را روی تکه تخته ای گذاشته و حمل می کنند، این ها گوشه ای از زندگی دختری است که با وجود این همه سختی باز امید خود را از دست نداده است.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.