دانشگاه ها و مکاتب برای یک هفته در کشور تعطیل شد

۱۹ جوزا ۱۳۹۳

وزارت معارف کشور به دلیل تهدیدهای احتمالی در برابر جان دانش‌آموزان و بهبود روند انتخابات، مدت یک‌هفته تمامی مکاتب را تعطیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت معارف با پخش خبرنامه گفته است این وزارت بر اساس فیصلۀ شورای وزیران به دلیل بهبود روند انتخابات، کاهش تهدیدهای شورشیان به مرکزهای آموزشی و حفظ جان دانش‌آموزان تا ۲۶ جوزا مکاتب رخصتی عمومی است.

این وزارت می‌گوید که این رخصتی از روز سه شنبه 20 جوزا شروع  و  روز دوشنبه آینده در ۲۶ جوزا دوباره در تمام کشور آغاز خواهد شد.

با این حال دانشگاه های دولتی و خصوصی نیز برای یک هفته رخصتی عمومی اعلام کرده است.

قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 24 جوزا با رقابت دو کاندیدای پیشتاز داکترعبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنی احمدزی در کشور برگزار شود.

انتخابات

تعطیل

دانشگاه

دولت

رخصتی

مکاتب


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.