سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

حضور کمرنگ زنان پروسه انتخابات را با چالش مواجه میسازد

اداره توسعه یی بین المللی بریتانیا (ایشیا فوندیشن) اعلام کرده که حضور کمرنگ زنان در تصمیم گیری های سیاسی در افغانستان، انتخابات پیشرو را در این کشور با چالش مواجه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه، مارک ایزن، سال ۲۰۱۴ میلادی را برای افغانستان زمان تحول و رویدادهای مهم سیاسی دانسته و گفته است که نقش بانوان در انتخابات پیشرو نگرانی‌های این سال را کمتر می سازد.

مارک ایزن افزوده است که این اداره به منظور سهم گیری در روندهای سیاسی و انتخابات پیشرو برنامه های تازه یی را برای آگاهی دهی بانوان در کشور آغاز کرده است.

انتخابات در سالی که کابل چندین رویداد مهم سیاسی را به آزمون می گیرد، اما این روند از دیگر رویدادهای سیاسی در کشور، بیشتر جهان را به خودش متوجه ساخته است، روزبه روز، با نزدیک شدن این سال، نگرانی ها از چگونگی امنیت، تقلب در انتخابات و حضور کمرنگ مردم در این روند بالا میرود.

در این میان به کار گیری و سوء استفاده از کارت های رأی دهی بانوان در انتخابات و حضور کمرنگ آنان در این روند، از نگرانی های تازه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات است، رییس کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می دهد که با حضور کمرنگ بانوان در انتخابات ریاست جمهوری، حکومت آینده‌ی کشور زیر پرسش خواهد رفت.

محمد یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که حضور گسترده‌ی مردم در پای صندوق های رأی، ثبات کشور را تضمین خواهد کرد، به گفته‌ء وی حضور پُررنگ مردم در این روند، مشروعیت حکومت بعدی را رقم خواهد زد.

اما اداره توسعه یی بین المللی بریتانیا (ایشیا فوندیشن) تلاش دارد تا به نگرانی این کمیسیون در پیوند به حضور کمرنگ بانوان در انتخابات، پاسخ خوشبینانه دهد، این نهاد برای اشتراک بانوان در بخش های سیاسی و روند انتخابات برنامه‌ی سه ساله را می خواهد آغاز کند.

او افزوده است، آنچنان که بانوان پنجاه و پنج، درصد این اجتماع را تشکیل میدهند و بلند بردن ظرفیت بانوان در اجتماع و رفع هر گونه تبعیض و اشتراک بانوان در جریان های سیاسی، یک نکته‌ی اساسی برای پیشرفت افغانستان به شمار میرود.

همچنان این پروژه، از عالمان پُشتیبانی خواهد کرد تا نقش بانوان را در انتخابات به مردم بیاموزانند، از سویی هم، نبود امنیت برای ایجاد مراکز رأی دهی و تأمین امنیت انتخابات از نگرانی عمدهء کمیسون مستقل انتخابات است.

بارهاست که این کمیسیون از نهادهای امنیتی کشور در پیوند به امنیت انتخابات آیندهء کشور تضمین می خواهد و ظاهرأ پاسخی هم به این نگرانی ها از سوی این نهادها داده نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *