حضور بی سابقه بانوان در انتخابات شوراهای ولایتی

۹ عقرب ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه / دیدبان انتخایات 1393 – جضور زنان

برای نخستین بار بانوان به گونه گسترده و بیسابقه برای انتخابات شوراهای ولایتی ثبت نام و به فهرست ابتدایی نامزدان راه یافته اند.

به گزارش خاورمیانه، در حالی که هم اکنون تمام برنامه های انتخاباتی، بر مسئله رسیده گی به شکایت های انتخاباتی و نشر فهرست نهایی نامزدان معطوف است؛ اما آمار نشر شده در وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات، از حضور گسترده بانوان برای انتخابات شوراهای ولایتی حکایت دارد.

بر بنیاد فهرست ابتدایی نامزدان شوراهای ولایتی، بانوان در ولایت های فراه، زابل، ارزگان، کندز، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، لغمان، لوگر، کاپیسا، خوست و کنر کمتر از دیگر ولایت های ثبت نام کرده اند؛ در حالیکه در سایر ولایت ها بانوان بیشتری برای شوراهای ولایتی ثبت نام کرده و به فهرست ابتدایی راه یافته اند.

بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات، از میان 3056 نامزد شوراهای ولایتی، 2704 از جمله 2396 مرد و 308 بانو به فهرست ابتدایی نامزدان ابتدایی شوراهای ولایتی راه یافته اند.

بر اساس این فهرست، در ولایت کابل، 442 تن از جمله 393 مرد و 49 بانو، در ولایت بغلان، 159 تن از جمله 147 مرد و 12 بانو، در ولایت بلخ، 123 تن از جمله 106 مرد و 17 بانو، در ولایت کاپیسا، 52 تن از جمله 48 مرد و 4 بانو، در ولایت پروان، 86 تن از جمله 76 مرد و 10 بانو، در ولایت وردگ، 46 تن از جمله 38 مرد و 8 بانو، در ولایت لوگر، 39 تن از جمله 35 مرد و 4 بانو، در ولایت ننگرهار، 113 تن از جمله 103 مرد و 10 بانو، در ولایت لغمان، 52 تن از جمله 47 مرد و 5 بانو، در ولایت پنجشیر،20 تن از جمله 16 مرد و 4 بانو، در ولایت بامیان، 52 تن از جمله 40 مرد و 12 بانو، در ولایت غزنی، 84 تن از جمله 76 مرد و 8 بانو، در ولایت پکتیکا، 37 از جمله 32 مرد و 5 بانو، در ولایت پکتیا، 62 تن از جمله 57 مرد و 5 بانو، در ولایت خوست، 62 تن از جمله 56 مرد و 6 بانو، در ولایت کنر، 36 تن از جمله 30 مرد و 6 بانو، در ولایت نورستان، 42 تن از جمله 35 مرد و 7 بانو، در ولایت بدخشان، 120 تن از جمله 111 مرد و9 بانو، در ولایت تخار، 121 تن از جمله 113 مرد و 8 بانو، در ولایت کندز، 107 تن از جمله 102 مرد و 5 بانو، در ولایت سمنگان، 66 تن از جمله 58 مرد و 8 بانو، در ولایت سرپل، 44 تن از جمله 38 مرد و 6 بانو، در ولایت غور، 62 از جمله 50 مرد و 12 بانو، در ولایت دایکندی، 72 تن از جمله 59 مرد و 13 بانو، در ولایت ارزگان، 32 تن از جمله 27 مرد و 5 بانو، در ولایت زابل، 22 از جمله 20 مرد و 2 بانو، در ولایت کندهار، 68 تن از جمله 61 مرد و 7 بانو، در ولایت جوزجان، 60 تن از جمله 54 مرد و 6 بانو، در ولایت فاریاب، 58 تن از جمله 52 مرد و 6 بانو، در ولایت هلمند، 99 تن از جمله 89 مرد و10 بانو، در ولایت بادغیس، 33 تن از جمله 28 مرد و 5 بانو، در ولایت هرات، 166 تن از جمله 145 مرد و 21 بانو، در ولایت فراه، 30 تن از جمله 25 مرد و 9 بانو و در ولایت نیمروز، 37 تن از جمله 29 مرد و 8 بانو به فهرست ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی راه یافته اند.

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات نیز حضور بانوان در انتخابات شوراهای ولایتی را بی سابقه می داند.

ضیاء الحق امرخیل، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات به خاورمیانه گفت که این حضور زنان نسبت به دوره های گذشته، بی سابقه بوده و گام خوبی برای انتخابات شوراهای ولایتی در سراسر کشور است.

برای انتخابات شوراهای ولایتی بیش از 30 هزار تن نام نویسی کرده بودند که از میان آنان 352 تن از جمله 15 بانو به دلیل عدم تکمیل شرایط و اوصاف به فهرست ابتدایی راه نیافتند.

کمیسیون مستقل انتخابات تاکید میکند که فهرست ابتدایی شوراهای ولایتی پس از بررسی شکایت ها نهایی و اعلام خواهد شد.

آمریکا

انتخابات

حضور زنان

زنان

شورای

شورای ولایتی

طالبان

کشتار

ناتو

ولایتی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.