جنجال بر سر برداشتن نقاب از روی شاه دخت قطر

۳۰ اسد ۱۳۹۳

در بلجیم ژان- ماری پیر نماینده بلندپایه سرویس پروتوکول وزارت خارجه بلجیم با برداشتن نقاب از رخسار شاه دخت قطر در بروکسل سروصدائ در روابط دو کشور بوجود آورد ه باعث نگرانی مقامات قطر گردیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشریه “دیلی میل” بریتانیائی خبر داد این واقعه در جریان صورت گرفت که شاه دخت قطر با دو دختر همراه اش از راه گذر پرسیدند که چطور میتوانند به قصر ملکه بروند، در این جریان جوان راه گذر که مامور دولتی بود، نقاب شاه دخت را برداشت.

ژان- ماری پیر عاجل بازداشت گردید، او میگوید که دختر نقاب پوش جواب او را نشنید، و او نقاب دختر را از رویش برداشت تا بهتر جواب او را بشنوند.

شاهدین میگویند که مرد راه گذر مست بود. جناح متضرر میگوید که مجرم حین برداشتن نقاب گوشواره او را نیز ربوده است، دیگر اینکه از اثر این عمل غیر مشروع مامور بلجیمی، شاه دخت اسیب روانی وفیزیکی دیده است.

نام شاه دخت قطر افشا نگردیده است؛ قابل یادآوری است که در مناطق اجتماعی بلجیم پوشیدن لباس که چهره شخص را مسدود کند، ممنوع میباشد.

 

بلجیم

پولیس

زنان

نقاب


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.