جاده پل سوخته-دارالامان در غرب شهر کابل افتتاح شد

۲۶ میزان ۱۳۹۳

شهرداری کابل، جاده تازه ساخته شده ی پل سوخته – دارالامان را در غرب شهر کابل افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این جاده از سوی ارداره “تیکا” کشور ترکیه به هزینه 11.5 میلیون دالر قیرریزی شده است.

این جاده توسط محمد یونس نواندیش، “شهردار کابل” با حضور نمایندگان مردم محل، روز شنبه به بهره برداری سپرد.

افتتاح

شهرداری

کابل

نواندیش


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.