اسد ۲۲, ۱۳۹۹

بهره برداری از ۲۴ پروژه همبستگی در ولایت ارزگان

ارزگانوزارت احیا و انکشاف دهات با نشر خبرنامه ای از بهر برداری۲۴ پروژه همبستگی ملی در ولایت ارزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این ۲۴ پروژه انکشافی به هزینه بیش از ۲۶ میلیون ۱۷۷ هزار افغانی در برخی از ولسوالی‌های این ولایت به بهره ‌برداری سپرده شده است.

در خبرنامه‌ای برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات آمده است که روز گذشته ۲۴ پروژه این برنامه در ولسوالی‌های ترینکوټ، چوره، دهراوود، گزاب، خاص ارزگان و شهید احساس ولایت ارزگان تکمیل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.

خبرنامه می‌افزاید: این پروژه‌ها شامل اعمار دیوارهای محافظوی، کانال‌های آبیاری، پلچک، احداث و جغل اندازی سرک می‌باشند که از مزایای این پروژه‌ها حدود ۴۴۹۸ خانواده مستفید خواهند شد.