بسته های پولی که به قندهار رفت برای چه بود ؟

۱۶ دلو ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه / انتخابات 1393

گزارش های تایید شده ازقندهار میرسانند که دولت افغانستان تحت شعار «اول صلح، بعد انتخابات» تلاش های همه جانبه وسختی را به هدف به تأخیر بردن زمان انتخابات ریاست جمهوری ماه حمل 1393 آغاز کرده است. براساس این گزارش، مقامات بلند پایه به شمول والی، فرماندهان پلیس، و کارگزاران درسطح ولسوالی ها و رهبران قومی درحوزه ی شرق وجنوب کشور از ارگ کابل دستور العمل هایی دریافت کرده اند که مشعر برین است که باید اول صلح وتفاهم درکشور تأمین شود وسپس انتخابات برگزار شود.

درگزارش دریافت شده از قندهار، گفته شده که ظرف یک ماه اخیر، مبالغ بزرگ پول از بانک مرکزی درکابل به ولایات جنوب وشرق ( مناطقی که به عنوان نمایشگاه صلح وتفاهم درنظر گرفته شده) انتقال شده است. هنوز روشن نیست که انتقال بخشی از خزانه ی دولتی به قندهار و ولایات شرقی چه گونه به منظور آوردن صلح در کشور به مصرف خواهد رسید. خریداری صلح یک طرح جدید است که هدف ازآن، فراهم سازی زمینه برای تعویق انتخابات و تمدید کار حکومت کنونی خواهد بود.

درگزارش اشاره شده است که فضای انتخاباتی درمناطقی که به عنوان بستر های خریداری صلح مشخص شده اند، فعالیت های انتخاباتی و اراده یی برای برگزاری انتخابات به چشم نمیخورد.

1393

انتخابات

ریاست جمهوری

طالبان

قندهار

کرزی

کندهار

ناتو


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.