بازداشت ۱۲نفر به اتهام جرایم جنایی در شهر کابل

۲۰ عقرب ۱۳۹۲

منسوبان ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله کشور، ۱۲ نفر را در پیوند به قاچاق سلاح، فروش مواد الکولی، قاچاق مواد مخدر و جعل وتزویر پلیت های  موتر  از شهر کابل بازداشت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد از مربوطات حوزه های اول، سوم و پنجم امنیتی شهر کابل بازداشت شده اند.

هم چنان پولیس کابل، عاملین ۱۰ عراده وسایط تیلری زمانی که میخواستند بدون محصول گمرکی وارد شهر کابل شوند شناسایی و برای تحویل پول گمرکی به مرجع مربوطه معرفی شدند.

گفتنی است که افراد بازداشت شده، در توقیف پولیس قرار دارند و تحقیقات بیشتر از آنان جریان دارد.

12 نفر

بازداشت

پولیس

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.