ایجاد اولین کارگاه آموزشی ورزشهای زورخانه یی در شهر کابل

18 فوریه 2014

کارگاه آموزشی ورزشهای زور خانه یی، امروز در سالون زورخانه یی کمیته ملی المپیک افتتاح گردید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این کارگاه آموزشی 20 تن ورزشکار از بخش های جوانان و برزگسالان ورزشهای زورخانه یی شرکت نموده اند که در بخشهای زور خانه یی و کشتی پهلوانی زیر نظر داوران بین المللی آقایان محمدعمر سلطانی و محمد آزاد بیش برده می شود.

این کارگاه ورزشی با حضور هیئت رهبری کمیته ملی المپیک، تعداد روسای فدراسیونها و آقای محمدانور جکدلک رییس پیشین کمیته ملی المپیک افتتاح گردید.

 محمود حنیف معاون فنی و مسلکی کمیته ملی المپیک در محفل افتتاحیه ی این کار گاه آموزشی، آموزش های معیاری را توام با قوانین و تاکتیک های جدید از جمله اولویت های ضروری هر ورزش دانسته افتتاح این کورس را برای رشد ورزشهای زور خانه یی موثر خواند.

 گفتنی است که این کار گاه آموزشی دو روز ادامه دارد و در ختم برنامه برای اشتراک کننده گان جواز داوری و مربی گری توزیع می گردد.

ایجاد

زورخانه یی،

کابل،

کارگاه آموزشی،

ورزشهای،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.