افزایش آمار اعدام در عربستان سعودی

edaaaamبراساس تحقیقات و آمار به دست آمده، آمار اعدام در عربستان در پنج سال گذشته از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی بشدت افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، براساس این گزارش تعداد اعدامی ها از ۲۷ مورد در سال ۲۰۱۰ به ۱۳۸ مورد در ۲۰۱۵ حداقل حدود پنج برابر افزایش یافته است.

اخبارالساعه نوشت: در مدت این پنج سال جمعا بیش از ۲۲۰۰ نفر تنها به اتهام مواد مخدر اعدام شده اند.

این در حالی است که در حال حاضر حدود ۱۷۱ نفر نیز که حکم اعدام برای آنها صادر شده در انتظار اجرا حکم خود بسر می برند.

۵/۴۸ درصد از اعدام شدگان دراین سالها در عربستان، تبعه کشورهای خارجی بودند.

گفته می شود در چند سال گذشته و با روی کارآمدن شاه سلمان بجای ملک عبدالله و افزایش مخالفت مخالفان رژیم آل سعود، آمار دستگیری ها و اعدام مخالفان از سوی این رژیم نیز افزایش یافته است.

هفته گذشته نیز حکم شیخ النمر رهبر شیعیان که از مخالفان رژیم آل سعود محسوب می شود به رغم مخالفت مردمی و جهانی به اعدام محکوم شده و اجرای حکم وی منتظر امضای پادشاه این کشور است.

شیخ نمر باقر نمر در ماه میزان سال ۱۳۹۳ به اتهاماتی مانند «رهبری آشوب و ناآرامی» و «زمینه چینی برای دخالت خارجی» در عربستان سعودی به اعدام محکوم شد.

شیخ نمر از رهبران اعتراضات سال ۲۰۱۱ در منطقه قطیف در شرق عربستان سعودی بود. این منطقه نفت خیز سکونت گاه جمعیت دو میلیون نفری شیعیان در عربستان سعودی است.

Author