افزايش قيمت مواد غذایی همراه با نگرانی در هرات

۷ عقرب ۱۳۹۲

شماري ازباشندگان ولايت هرات از افزايش سرسام آور بهاي مواد خوراكه در آستانه فرا رسيدن فصل سرما شاكي بوده مسئولان دولتي را به بي توجهي متهم ميكنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آنان ميگويند: بهاي مواد خوراكه در بازارهاي هرات نسبت به سال گذشته دو برابر افزايش يافته درحالي كه ميزان درآمد مردم روز به روز كم مي شود.

شماري ازشهروندان شهرهرات ازآنچه آنان افزايش بهاي موادخوراكه با نزديك شدن فصل سرما در اين ولايت ميدانندن، ابرازنگراني نموده و مسئولان اداره شهرداري اين ولايت را به سهل انگاري و بي تفاوتي دركنترول بازارمتهم ميكنند.

آنان ميگويند: فروشندگان مواد خوراكه همه روزه قيمت ها را به خواست خود بلند برده و ازسوي ديگر كارمندان شهرداري هرات با گرفتن رشوه، با آنان همدست هستند.

درهمين حال اين باشندگان ازدولت مركزي  ميخواهند براي بهبود وضعيت زندگي مردم هرات اقدام به بركناري مسئولان بي كفايت شهرداري هرات نمايند.

خواستيم براي دريافت نظريات اداره شهرداري هرات با مسئولان آنان گفتگوي داشته باشيم ولي با تماس هاي مكرر، مدير كنترول ماركیت هاي اين اداره از انجام مصاحبه با ما سرباز زد.

عزيزاحمد مديركنترول ماركيت هاي شهرداري هرات درگفتگوي تلفني با ما گفت: بدون هدايت شخص شهردار هرات با هيچ رسانه ي حاضر به مصاحبه نخواهد شد.

اين گفته ها درحالي مطرح می شود كه محمد سليم تره كي شهردار هرات با وجودتماس هاي پي درپي حاضر به هيچ گونه پاسخگوي نشد.

همه ساله با سرد شدن هوا شماري از تاجران وارد كننده مواد خوراكه اقدام به احتكار  نموده و قيمت  مواد خوراكه را بدون دليل افزايش ميدهند درحالي كه اداره شهرداري هرات كمترين كنترول برقيمت بازار را داشته است.

درحالي كه بارها اين اداره ادعا نموده است كه بازار مواد خوراكه و قيم را دركنترول خودشان دارند اما تاكنون كمتر به مشاهده رسيده است كه طي 12 سال گذشته بهاي مواد خوراكه كاهش يابد.

افزایش مواد

خوراکه

هرا

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.