افتتاح ساختمان دو مکتب به هزینه 500 هزار دالر در کابل

۱۲ جدی ۱۳۹۲

تعمیر های جدید مکاتب چمندی در ناحیه دهم شهرکابل ومولانا جلال الدین بلخی واقع در ناحیه پانزدهم شهرکابل توسط وزارت معارف کشور به بهره برداری سپرده شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دومکتب به هزینه درحدود 500 هزار دالر از کمک های بلاعوض حکومت جاپان تمویل شده اند.

این تعمیر ها که در دو طبقه به شکل اساسی وپخته وبا امکانات مدرن آموزشی ساختمان شده اند هرکدام دارای  16 صنف درسی وهشت اتاق اداری میباشند.

به گفته مسولان وزارت معارف با اعمار هر مکتب قدمی بزرگی در جهت انکشاف وپیشرفت معارف کشور واز این رهگذر گامی به سوی توسعه و انکشاف مملکت برداشته میشود.

آقای غلام جیلانی همایون معین تدریسی وزارت معارف افغانستان که درمراسم بهره برداری  تعمیر های جدید مکاتب یاد شده اشتراک کرده بود گفت« دراین تعمیر ها تمام نیازهای آموزشی درنظر گرفته شده و با اعمار اين دو مكتب براي حدود 4200 تن شاگرد محیط مصون و سالم تدريسي مهيا شده است.»

 آقای همایون حفظ ونگهداری واستفاده مثبت از تعمیر های جدید این مکاتب را مسولیت مسولان ومنصوبان این دو مکتب خوانده وظیفه آنان تعریف کرد.

افضل خان باشنده ناحیه دهم شهرکابل با ابراز شکران از تلاش های وزارت معارف در جهت بهبود تعلیم تربیه در کشور گفت« من خیلی از مسولان وزارت معارف ودونر که این پروژه ها را تمویل کرده اند خوشحالم امیدوارم همیشه به همین قسم بازسازی وانکشاف در کشور ما ادامه داشته باشد وبا استفاده از این تعمیربرای اطفال ما وتمام اطفال منطقه زمینه تعلیم وتربیت بهتر فراهم میشود.»

این درحالیست که به گفته مسولان وزارت معارف از مجموع 16600 مکتب در سراسر کشور درحدود 50% دارای تعمیر  وسقف وصنف مصون هستند، ولی مسولان نوید میدهند که بازسازی زیرساخت های معارف ادامه دارد وتا چند سال آینده تمام مکاتب افغانستان دارای تعمیر وصنف خواهند شد.

5 صد هزار دالر

افتتاح

جاپان

کبل

مکتب


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.