افتتاح آلبوم (میلیتاریسم) گروه مورچه ها

گروه موسیقی مورچه ها روز جمعه (۱۱ ثور) در شهر کابل آلبومی را زیر نام (میلیتارسم) با اجرای برنامه های زنده افتتاح کردند.

گروه موسیقی مورچه ها روز جمعه (۱۱ ثور) در شهر کابل آلبومی را زیر نام (میلیتاریسم) با اجرای برنامه های زنده افتتاح کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مورچه ها گروهی است که نخستین بار در سال ۲۰۰۵ میلادی توسط گروهی از جوان های هرات پایه گذاری شد. مورچه ها باسبک راک و بلوز و ته لهجه فارسی بدخشانی و هراتی و هزارگی می خوانند.

در این افتتاحیه گروه مورچه ها آهنگ های را به طور زنده اجرا کردند در جریان اجرای آهنگ ها، جوانان به پا می خاستند، هلهله به پا می کردند و با خواننده ها در خواندن اشعار همصدا می شدند.

در شهر کابل چنین برنامه هایی فرصت خوبی است برای جوانان تا لحظه ای فارغ از سیاست و خبرهای کشتار، موسیقی بشوند و لذت ببرند.

گروه «مورچه ها» با اشعاری که می سراید، از فساد اداری، مواد مخدر و عقب ماندگی انتقاد می کنند.

ناگفته نباید گذاشت که پولیس حوزه سه کاملا امنیت این برنامه را به عهده گرفته و برنامه کاملا در فضای امن و عاری از خشونت اجرا گردید و در اخیر تشکر ویژه از زحمات شبانه روزی نیروهای امنیتی در شهر کابل به ویژه پولیس حوزه سه صورت گرفت.