اخراج هزار کارگر عربستانی توسط شرکت شورون

chevron-jpg_544062_ver1.0_1280_720شرکت عربستانی شورون، در پی عدم وصول مطالبات خود از وزارت نفت عربستان، و بروز بحران مالی در این شرکت، مجبور شد تعداد زیادی از کارگران خود را اخراج کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، با گذشت چندین ماه از توقف فعالیت های شرکت سعودی شورون در منطقه بی طرف میان کویت و عربستان، این شرکت به دلیل عدم وصول مطالبات خود از وزارت نفت عربستان و ناتوانی در تامین حقوق پرسنل،مجبور شد تعداد ۹۶۴ نفر از کارگران خود را بدون پرداخت حقوق و مزایای معوقه اخراج کند.

این در حالی است که، طی یک ماه گذشته دو شرکت تولید مسکن عربستان دیگر نیز به دلیل عدم توانایی در پرداخت حقوق کارگران خود،مجبور شدند فعالیت های خود را تعلیق نمایند. شایان ذکر است مقامات صندوق بین المللی پول بارها نسبت به بحران کسری بودجه در عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داده بودند.