ساختمان های ساخته شده در افغانستان معیاری نیست

۶ عقرب ۱۳۹۳

اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با مسئولین شرکت های ساختمانی دولتی و خصوصی کشور گفته است که ساختمان های ساخته شده در افغانستان، معیاری نیست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی بخش ساختمانی را در کشور حیاتی خوانده اما خاطر نشان کرده است که مشکل اساسی بخش ساختمانی در افغانستان غیر معیاری بودن ساخت و ساز تعمیرات و ساختمانهایی است که بر اساس معیار ساخته نشده اند.

رئیس جمهورغنی به مسئولین شرکت های ساختمانی دولتی و خصوصی گفته که باید ظرفیت شان را تثبیت کنند تا چارچوب همکاری دراز مدت معیاری ایجاد گردد.

وی افزود: با ایجاد انجمن انجنیران معیارهای انجنیری باید تثبیت شود که به چه تعداد انجنیران و معاونین آنان به سویه افراد تخنیکی در کشور وجود دارد.

اشرف غنی احمدزی با اشاره بر اینکه حکومت روی آموزش کادرهای انجنیری سرمایه گذاری بیشتر خواهد کرد، افزود: باید تا سال آینده دانشکده های انجنیری به بلندترین درجه ممکن ارتقا یابد.

رئیس جمهور گفت که شرکت های ساختمانی افغانستان باید قراردادهای پروژه “اصلی” یا دست اول را از مراجع اعطا کننده بدست آورند و شخص وی تمام قراردادهای موجوده را زیر بررسی دارد و باید  مسئولین بخش ساختمانی ظرفیت شان را نشان بدهند و با یک طرح بنیادی مشکل بخش ساختمانی در افغانستان را حل کنند.

رئیس جمهور هشدار داد شرکت های ساختمانی که قراردادها را در برابر پول به شرکت دیگری به فروش می رسانند با آنان برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی افزود که باید روی تولید مواد ساختمانی در افغانستان سرمایه گذاری صورت گیرد  و این کشور به تولید کننده مواد ساختمانی تبدیل شود.

احمدزی گفت که بدون ایجاد یک بخش ساختمانی قوی دولت نمی تواند پول خود را به مصرف برساند و دلیل عدم مصرف بودجه نبود انسجام بهتر میان دولت و بخش خصوصی بوده است.

رئیس جمهوری کشور از مسئولین شرکت های دولتی و خصوصی خواست که در نشست بعدی، برای بهبود بخش ساختمانی در افغانستان یک طرح منجسم را به وی ارائه کنند.

 

احمدزی

ساختمانی

شرکت ها

غیر معیاری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.