سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

اثری از بانو شیرین نظیری “حقوق زن درگذرتاریخ”

کتاب تازه زیرعنوان “حقوق زن در ګذر تاریخ” اثر ارزشمندی از بانو شیرین نظیری است که درهمین روز ها از چاپ برامده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کتاب در ۲۱ فصل وهشتصد صحیفه در یک هزار نسخه با قطع وصحافت خیلی زیبا و رنگی دریکی ازمطابع کابل چاپ شده  وانتشارات سعید آنرا روی صفحهء فیسبوک  گذاشته است.

کتاب “حقوق زن در گذر تاریخ” حاصل سه ساله زحمات،تحقیق وجستجو های خانم نظیری دربارهء وضعیت اسفبار زنان درطول تاریخ است.

بانو نظیری، ازفعالان حقوق زن، مبارز در راه آزادی وعدالت اجتماعی برای زنان، به ویژه زنان مظلوم و رنج دیده ء افغانستان است،هم اکنون بانو نظیری مسئولیت و گرداننده گی سایت انترنتی “صدای زنان افغانستان” را به عهده دارد.

 از قلم این نویسندهء پرکار ونستوه  درسایت های بیرون مرزی افغانی منجمله سایت های آریایی، وطندار، فیروز کوه، نور وبسیار سایت های دیگر هر هفته مقاله های ارزشمند سیاسی، حقوقی و اجتماعی می خوانیم و می توان گفت که شیرین نظیری،درمیان زنان مبارز وفعالان حقوق زنان امروز کشور، یک زن نستوه درمبارزه ،دلیر درکار زار قلم و پیگیر درکار تحقیقی است.

گفته می شود که، کتاب “حقوق زن درگذر تاریخ ” حاوی ۲۱ فصل است که در هر فصل ، مطالب جالب و خواندنی ای دارد، بعنوان مثال : فصل اول زنده گی زنان در دوران ماقبل التاریخ را نشان میدهد.

فصل ششم،خشونت ها وتجاوز جنسی بر زنان را به تصویر کشیده است، فصل دهم،از پیشگامان نهضت زن درافغانستان سخن میگوید، درفصل یازدهم از نقش زنان پیشگام در بارهء مسایل هنری وفرهنګی سخن میگوید، فصل سیزدهم ، قوانین و فرامین زمامداران تاریخ و فتاوی متولیان و دکانداران دینی در مورد وضع محدودیت ها بر زنده گی زنان است، فصل بیستم، به کارنامه های فعالین زنان در عرصه ء کمک های بشر دوستانه  روشنی انداخته است.

پیش از نشر و چاپ این کتاب، کتاب های دیگری هم از قلم این نویسنده در زمینه های گوناگون، چاپ و نشر شده است، از جمله:

  ۱) عجایب هفتگانهء جهان باستان)

 ۲) عجایب هفتگانه ء جهان در سده های میانه)

 ۳) عجایب هفتگانهء جهان نو)

 ۴) گنجینه های فرهنگی از سرزمین افغانستان)

 قرار نبود که نقد وبررسی این کتاب پُرحجم درابعاد گونگون آن صورت گیرد ونیازی هم دراین زمینه وجود ندارد چون این کار درحدِ صلاحیت این حقیر نبود، لذا مختصربه معرفی آن پرداختیم،علاقه مندان مسایل تاریخ و حقوق زنان میتوانند از این کتاب ارزشمند، فیض ببرند.

خواندن این کتاب برای هر زن افغان، به خصوص نسل جوان،بسیار مهم است، برای بانو شیرین نظیری نویسنده ء کتاب، پیروزی های بیشتر آرزو میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *