آنهایکه به پروسه صلح پیوسته خواستار ساخت مكتب و شفاخانه اند

۵ عقرب ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه – هرات

شماري ازفرماندهان مخالفين مسلح دولت که تازه به پروسه صلح در ولایت هرات پیوسته اند از دولت خواسته اند که در مناطق آنان مكتب و كلينيك هاي صحي اعمار نمايد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آنان ميگويند: درصورتيكه  دولت تمايل به ساخت مكتب و كلينيك صحي درمناطق آنان داشته باشد حاضر اند زمين و نيروي انساني را براي تطبيق پروژه در اختيار دولت قراردهند.

سید آقا از فرماندهان مخالف که تازه به روند صلح در هرات پیوسته ميگويد: تنها راه جلوگيري از افزايش مخالفت ها با دولت گسترش آموزش و پرورش و همچنان تقويه سلامت مردم است.

به گفته ی وی دولت و شوراي عالي صلح بايد درمناطقي كه مخالفين به روند صلح يكجا ميشوند، مكاتب وكلينيك هاي صحي بيشتري را اعمار نمايند.

گفته شده تا زماني كه ريشه بيسوادي ازكشور برچيده نشود نا امني ها تداوم خواهد داشت.

درهمين حال مسئولان محلي درهرات ميگويند: ساخت مكتب وكلینيك در اولويت هاي كميته صلح ولايتي هرات قراردارد .

آنان ميگويند: كوشش خواهند نمود با اشتراك مخالفين پيوسته به دولت درمناطق شان مكاتب و كلینيك هاي صحي را بسازند.

درهمين حال مسئولان كمتيه صلح ولايتي هرات نيز تاكيد دارند که در  هماهنگي قوي با سايرنهاد هاي دولتي توانسته اند طي سه سال گذشته برنامه هاي بازسازي زيادي را درمناطق مختلف ولايت هرات كه مخالفين آن به روند صلح يكجاشده اند، اجرا نمايند.

آنان ميگويند: برتمامي وعده هايشان ازجمله ساخت مكاتب و كلنيك ها طبق برنامه هاي تعين شده ي شوراي عالي صلح افغانستان وفا نموده كه اين امر رضايت مردم را نيز درقبال داشته است.

گفتني است همواره مخالفيني كه دست ازجنگ برداشته و به روند صلح يكجا ميشوند خواسته ي اصلي شان را ساخت پروژه هاي زيربنايي و فراهم سازي زمينه اشتغال مناسب ازسوي دولت عنوان ميكنند.

كميته صلح ولايتي هرات همچنان تاكيد دارد، براي اكثريت نزديك به 1200 مخالف پيوسته به روند صلح طي دوسال گذشته كمك هاي لازم صورت گرفته و هم اكثريت شان مصروف كارشده اند.

پروسه صلح

کلینیک

مخالفین

مکتب

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.