آمار تکان دهنده سوء استفاده جنسی از کودکان پناهجو در سویدن

یک روزنامه سویدنی از سوء استفاده جنسی از کودکانی که بدون همراه برای پناهنده شدن به این کشور رفته اند خبر داد.

a9c87840-551a-4c40-8fe0-584a44beba8e

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از دیلی صباح، یک روزنامه سویدنی ادعا کرده است که کودکانی که برای دریافت پناهندگی به کشور سویدن رفته اند مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند.

مدیر یک مکتب در سویدن در مصاحبه با روزنامه “آفتونبلات” گفته است که کودکان پناهجو که سرپرستی ندارند در شهر”مالمو” مورد سوء استفاده قرار می گیرند. این کودکان در هنگام ورود تنها بوده اند و بخاطر ارتباط با آنها برایشان تیلفون داده شده است.

به گفته مدیر این مکتب، پولیس سویدن به شکایت های آنها هیچ توجهی نمی کند.

“لیزا گرین” مسئول مبارزه با قاچاق انسان در شهر مالو تایید کرد که کودکان پناهجو در این شهر مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند.

گرین از پولیس این شهر به خاطر سهل انگاری در انجام وظیفه انتقاد نموده و گفته است که درسال ۲۰۱۴، چهل مورد سوء استفاده به پولیس گزارش داده شده است.

بر اساس امار ۳۰ هزار کودک بدون همراه در کشور سویدن تقاضای پناهندگی را دارند که ۱۰ هزار آن از ابتدای سال ۲۰۱۶ تقاضای پناهندگی نموده اند.

قابل تذکر است که سویدن دارای بالاترین نرخ تجاوز در سطح جهان است.

Author