آغازكارپاكسازي شاهراه زرنج – هرات از وجود ريگ هاي روان

۱۰ سنبله ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه – نیمروز

مسئولان فوايد عامه ولايت نيمروز ميگويند: كار پاكسازي شاهراه زرنج – هرات كه ازچندي بدينسو براثر وزش توفان ريگ بر روي ترافيك مسدود گرديده بود، امروزآغاز شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرار است طی یک سال آینده شاهراه زرنج – هرات بر روي ترافيك بازگشايي شود.

آنان ميگويند: وزارت فوايد عامه کشور براي پاك سازي شاهراه اصلي شهر زرنج  كه نيمروز را به هرات وصل ميكند مبلغ 11 ميليون افغاني اختصاص داده است.

جمعه خان مسئول پروژه هاي رياست فواد عامه ولايت نيمروزگفت: براثر وزش بادهاي تند و موجوديت ريگ هاي روان اين شاهراه ازچندي بدينسو بر روي رفت و آمد وسايط نقليه مسدود مانده بود.

وي گفت: باشندگان اين ولايت به دليل مسدود بودن اين جاده با مشكلات فراواني روبرو هستند.

به گفته اين مسئول فوايد عامه، قرار است این راه  طي يك سال آينده به صورت متداوم از وجود ريگ هاي روان پاكسازي و برروي ترافيك بازنگهداشته شود.

به گفته مسئولين فوايد عامه نيمروز ، اين جاده به طول 10 كيلومتر توسط ريگ هاي روان پوشانده شده است كه به زودي پاكسازي ميگردد.

وزش باد هاي تند توام با توفان شن همواره مشكلات فراواني را براي مردم نيمروز ببار آورده است.

به گفته مقامهاي محلي نيمروز، وزش باد ها تند و توفان شن طي يك ماه گذشته به بيش از 40 هزارخانواده درنيمروز آسيب رسانده است.

پاکسازی جاده از وجود ریگ ها

ریگ روان

نیمروز

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.