93 درصد مراکز رای دهی تحت پوشش ویژه امنیتی

۲۱ جدی ۱۳۹۲

وزارت امورداخله اعلام کرده است براساس بررسی های که صورت گرفته نیروهای امنیتی افغانستان توانایی این را دارد تا 93 درصد از مراکزرای دهی را در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تامین نمایند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صدیق صدیقی سخنگوی وزارت دخاله امروز در یم نشست خبری درکابل خاطرنشان کرد که از مجموع مراکز رای دهی که لیست آن را کمیسیون مستقل انتخابات به نهاد های امنیتی داده است، بیش از چهارصد مرکز رای دهی در روز برگزاری انتخابات باز نخواهد بود.

به گفته وی، مراکز که در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393 مورد تهدید جدی مخالفان مسلح دولت قرار دارد، به 414 مرکز میرسد و در این مراکز نیروهای امنیتی نمی توانند، امنیت را تامین نمایند.

کمیسیون مستقل انتخابات فهرست 6 هزار 845 مرکز رای دهی در سراسر کشوربه منظور تامین امنیت آن به نهاد های امنیتی افغانستان داده که از آن جمله  تامین امنیت ۴۱۴ مرکز رای دهی از توانایی و کنترل نیروهای امنیتی خارج است.

با این حال سخنگوی وزارت امورداخله برگزاری انتخابات پیش رو بهتر از انتخابات های گذشته دانسته می گوید مراکز رای دهی که مورد تهدید مخالفان مسلح قرار دارد تلاش می شود تا امنیت این مراکز تامین شود ونیروهای امنیتی با همکاری نزدیک مردم در تلاش امنیت در روز برگزاری این انتخابات هستند.

او گفت: نیروهای امنیتی پیشرفت های جدی داشته چنانچه در انتخابات سال 2009، یک هزار مرکز رای دهی فعال بود در حالیکه امروز این رقم نزدیک هفت هزار مرکز میرسد.

1393

امنیت

داخله

رای دهی

مراکز


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.