۹ طالب مسلح در ولایت قندهار بازداشت شد

۹131868224_61n  طالب مسلح که در فعالیت های تخریبی، حملات گروهی و جمع آوری عشر و ذکات مصروف بودند از ولایت قندهار بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست امنیت ملی، این افراد حملات گروهی بالای موترهای دولتی، قطارهای اکمالاتی نظامی در شاهراه کابل ـ قندهار راه اندازی می کردند.

به نقل از خبرنامه، این طالبان مسلح همچنین مصروف فعالیت های تخریبی نیز بوده و در ولسوالی های شاه ولی کوت، خاک ریز و میوند قندهار، بزرگان قومی، علمای دینی و مامورین دولتی را ترور و از مردم پول نقد به عنوان عشر جمع آوری می کردند.

ریاست امنیت ملی می گوید که با بازداشت این افراد، انتظار می رود تا امنیت در این مناطق بیشتر از پیش تامین شود.

این در حالی است که پنجشنبه هفته گذشته نیز ۱۵ طالب مسلح به اتهام قتل، ترور و جمع آوری عشر در ولایت غزنی بازداشت شده بودند.