۹تن به شمول نظامی ها از زندان طالبان مسلح در نهرسراج رها شدند

0,,19240338_303,00در نتیجه عملیات کوماندوی اردوی ملی در ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند، ۹ تن به شمول افراد نظامی و ملکی از زندان طالبان مسلح رها شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه وزارت دفاع ملی، این عملیات شب گذشته در منطقه شوره کی ولسوالی نهرسراج راه اندازی شده بود.

در خبرنامه آمده است که در این عملیات، ۹ تن به شمول دو سرباز اردوی ملی، یک سرباز پولیس سرحدی و شش فرد ملکی از زندان طالبان مسلح رها شده اند.

به نقل از خبرنامه در جریان این عملیات، شش طالب مسلح نیز کشته و  یک پایه مخابره کوهدان، یک باب سوق و اداره دشمن، ۶ حلقه ماین ضد وسایط، ۱۲ عدد پلیت فشاری ماین و یک عراده موترسایکل نیز بدست نیروهای کوماندو افتاده است.

طالبان مسلح در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.

این در حالی است که چندی پیش نیز شماری از افراد ملکی از زندان طالبان مسلح در ولایت هلمند رها شده بودند.

Author