۸۵ میلیارد دالر خسارت حمله عربستان به یمن و۲۷۴میلیون دالر برای بازسازی یمن

به گزارش خبرگزاری الیمن طی یک ماه حملات هوائی جنگنده های عربستان سعودی به یمن وقرار گرفتن مراکز غیر نظامی، صنعتی،

به گزارش خبرگزاری الیمن طی یک ماه حملات هوائی جنگنده های عربستان سعودی به یمن وقرار گرفتن مراکز غیر نظامی، صنعتی، کارخانه ها، بیمارستانها، منازل مسکونی، پل و زیرساختهای یمن؛ برآورد اولیه حاکی از ۸۵ میلیارد دالر خسارت توسط عربستان سعودی به کشور یمن است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از الیمن، گفتنی است این مبلغ بدون درنظرگرفتن هزینه های مربوط به تخریب منازل مسکونی وتعداد قابل توجه کشته و زخمی های این تجاوز نظامی است.

دراین حملات بیش از ۳۰۰۰ کشته و حدود ۶۵۰۰ نفر زخمی شده اندکه برخی از ایشان به قطع عضو دچار شده اند.

به گزارش شبکه الجزیره «ریاض یاسین»، وزیر خارجه مستعفی یمن در سفر دو روزه خود به کویت برای شرکت دریک کنفرانس اقتصادی، طی مصاحبه مطبوعاتی؛ از طرح بازسازی یمن با عنوان طرح« توسعۀ ملک سلمان در یمن»یادکرد.

این در حالی است که رژیم کودک کش ومتخاصم عربستان فقط با تامین مبلغ ناچیز ۲۷۴ میلیون دالری برای کمک به بازسازی یمن موافقت کرده است که اعلام این مبالغ صرفا جنبه تبلیغاتی داشته و هیچگاه محقق نمی گردد .