80 نفر پس از یک دوره آموزش”فنی حرفه ای” فارغ شدند

۱۷ سنبله ۱۳۹۲

به تعداد 80 تن کار آموز از مرکز آموزش های فنی حرفه ای کابل برشنا سند فراغت بدست آوردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد که به مدت چهار ماه آموزشهای نظری و عملی را فراگرفته اند در بخش های تعمیر ایرکندیشن، یخچال، ماشین لباس شویی، کانالیزاسیون، فلز کاری وGSM تکنالوژی مخابراتی آموزش های مسلکی را کسب کرده اند.

هرچند مرکز فنی حرفه ای کابل برشنا یک مرکز خصوصی است ولی در این دور براساس توافقی میان معینیت امور جوانان ومرکز فنی حرفه ای کابل برشنا؛ نیمی از هزینه های آموزشی کار آموزان را معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان پرداخت کرده است.

تیمورشاه اسحاق زی ناامنی ومشکلات اجتماعی را ناشی از بی سوادی وبیکاری دانسته گفت که معینیت امور جوانان درتلاش است که فرصت های خوبی برای آموزش، تحصیل وکار را برای جوانان فراهم سازد.

اسحاق زی میگوید« نا امنی، بیکاری وحتا واسکت پوشیدن جوانان ناشی از بیسوادی وجهل است که بیکاری نیز به آن قوت بخشیده است، هرگاه جوانان ما آگاه شوند ودست شان به کاری مصروف باشند، تهدیدهای امنیتی کاهش میبابد، وقتی امینت خوب شود سکتور خصوصی جرات کار بیشتر را میکند وبه این ترتیب کشور به طرف توسعه رهنمون میشود».

به قول او کشورهای که امروز به پیشرفت های بزرگی نایل شده اند از سرمایه گذاری روی جوانان شان اغازکرده اند. ما نیز ناگزیریم با سرمایه گذاری روی قشر جوان از کمک های خارجی رهایی یابیم.

محمد شریف وردک رییس مرکز فنی حرفه ای کابل برشنا گفت که این مرکز قبلا در ولایت های قندوز وهلمند فعالیت داشت واکنون به شمول کابل در چندین ولایت دیگر نیز فعالیت دارد.

وی افزود« این مرکز تا کنون 4371 تن را با حرفه های مورد نیاز مارکیت کار مجهز کرده واکثرشان اکنون صاحب کار وروزگار هستند. اگر مرجعی پیدا شود که معاش معلمان این مرکز را بدهد من  حاضرم فعالیت این مرکز را رایگان ادامه دهم».

آقای وردک نیز نا امنی ومشکلات اقتصادی کشور را ناشی از بی سوادی وبیکاری میداند.

بشیراحمد یک کار آموز مرکز فنی حرفه ای کابل برشنا میگوید« به مدت چهارماه درس های عملی ونظر دربخش الکترومخانیک آموخته ایم واکنون من میتوانم یخچال، ماشین لباس شویی وسایر وسایل برقی را ترمیم نمایم.

بیکاری

چها ماهه

دوره آموزش

فنی حرفه ای

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.