۸۰ملیارد افغانی مالیه مخابراتی گرفتند و در خدمات شبکه‌های مخابراتی تغییر مثبت نیامد

۱۰ درصد مالیۀ مخابراتی که بر مشترکین شرکت‌های مخابراتی از کارت تیلفون وضع کردیده بود امروز توسط اعضای مجلس نمایندگان به حالت تعلیق درآمد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اعضای مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت آرا امروز چهارشنبه (۱۹) میزان تصمیم گرفتند که روند جمع آوری محصول خدمات مخابراتی را به حالت تعلیق درآوردند.

دلیل این کار شان را اعضای مجلس نمایندگان عدم شفاف بودن حساب دهی در این روند گفته اند. و در ادامه افزودند که تا یک سیستم حسابدهی شفاف این فرمان به حالت تعلیق می ماند.

از دو سال به این سو حکومت برنامۀ مالیاتی را طرح کرده است که از هر ۱۰۰ افغانی ۱۰ افغانی مالیه به دولت پرداخت می شود.

از طریق این سیستم گفته میشود که در حدود ۹۰ ملیارد افغانی  به حساب دولت پول جمع آوری شده ولی این مالیه هیچ سودی به حال مشترکین شبکه‌های مخابراتی نکرده است و مشترکین این شبکه‌ها از بلند بودن قیمت تماس ها و کم بودن سرعت انترنت شکایت دارند.

در مصاحبه که خبرگزاری خاورمیانه با مشترکین شبکه‌های مخابراتی داشت آنها گفته اند که با وجودی که دو سال است ۱۰درصد مالیه می پردازند اما هیچ تغییری در خدمات شبکه‌های مخابراتی نیامده است.

نوید یکی دانشجویان می گوید که قیمت بسته‌های انترنتی نسبت به دیگر کشور خیلی قیمت است و این دانشجو از دزدی‌های شبکه‌های مخابراتی نیز شاکی بود و می گفت که شبکه‌های مخابراتی در افغانستان خدمات خوب به مردم عرضه نمی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.