80ملیارد افغانی مالیه مخابراتی گرفتند و در خدمات شبکه‌های مخابراتی تغییر مثبت نیامد

۱۹ میزان ۱۳۹۶

10 درصد مالیۀ مخابراتی که بر مشترکین شرکت‌های مخابراتی از کارت تیلفون وضع کردیده بود امروز توسط اعضای مجلس نمایندگان به حالت تعلیق درآمد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اعضای مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت آرا امروز چهارشنبه (19) میزان تصمیم گرفتند که روند جمع آوری محصول خدمات مخابراتی را به حالت تعلیق درآوردند.

دلیل این کار شان را اعضای مجلس نمایندگان عدم شفاف بودن حساب دهی در این روند گفته اند. و در ادامه افزودند که تا یک سیستم حسابدهی شفاف این فرمان به حالت تعلیق می ماند.

از دو سال به این سو حکومت برنامۀ مالیاتی را طرح کرده است که از هر 100 افغانی 10 افغانی مالیه به دولت پرداخت می شود.

از طریق این سیستم گفته میشود که در حدود 90 ملیارد افغانی  به حساب دولت پول جمع آوری شده ولی این مالیه هیچ سودی به حال مشترکین شبکه‌های مخابراتی نکرده است و مشترکین این شبکه‌ها از بلند بودن قیمت تماس ها و کم بودن سرعت انترنت شکایت دارند.

در مصاحبه که خبرگزاری خاورمیانه با مشترکین شبکه‌های مخابراتی داشت آنها گفته اند که با وجودی که دو سال است 10درصد مالیه می پردازند اما هیچ تغییری در خدمات شبکه‌های مخابراتی نیامده است.

نوید یکی دانشجویان می گوید که قیمت بسته‌های انترنتی نسبت به دیگر کشور خیلی قیمت است و این دانشجو از دزدی‌های شبکه‌های مخابراتی نیز شاکی بود و می گفت که شبکه‌های مخابراتی در افغانستان خدمات خوب به مردم عرضه نمی کنند.

شبکه های مخابراتی

مالیه

مجلس نماینده گان

مردم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.