8 سردخانه به هزینه28میلیون دالر درکشور ساخته میشود

۱۹ عقرب ۱۳۹۲

مسئولان وزارت زراعت و آبیاری اعلام کرده اند که قرار داد ساخت هشت سردخانه میان این وزارت و یک شرکت خصوصی در “کابل” به امضا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت و آبیاری گفته است که این سرد خانه‌ها با هزینه‌ء بیست و هشت میلیون دالر در شش شهر بزرگ کشور ساخته می شوند.

آقای رحیمی افزوده است که قرار است فرآورده های کشاورزی کشاورزان در این سردخانه ها نگهداری شود، تولید فرآورده های کشاورزی و باغداری هر سال افزایش می یابد، اما سرد خانه‌یی برای نگهداری این فرآورده ها وجود ندارد.

گفته می شود که کشاورزان یا این فرآورده ها را به بهای پائین به فروش می رسانند و یا هم فرسوده می شود، با این حال، مصرف کننده ها و کشاورزان به علت نبود سرد خانه ها در افغانستان زیانمند هستند.

محمد آصف رحیمی گفته است که این سردخانه ها مشمول کابل در ولایت‌های “کندهار”، “بلخ”، “هرات”، “کندز” و “ننگرهار” ساخته خواهد شد، به باور او، این سردخانه ها ظرفیت نگهداری چهل هزار تُن محصولات کشاورزی را دارد.

محمد قربان حقجو، رئیس هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع نیز گفته است که با ساخت این سردخانه ها، به گونه‌ء اوسط سالانه ۱۲۰ میلیون دالر از فراورده های کشاورزی مفاد به دست خواهد آمد.

گفته می شود که این سردخانه ها تا دو سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

سردخانه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.