سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

75 نفر در حمله تروریستان به فرودگاه قندهار کشته و زخمی شدند

فرودگاه قندهاروزارت دفاع ملی اعلام کرد که درگیری در ساحه فرودگاه قندهار با کشته شدن یازده مهاجم پایان یافته و در این درگیری دست کم ۷۵ تن از غیرنظامیان و نیروهای امنیتی کشور کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سه شنبه شب یازده مهاجم با یونیفرم نیروهای ارتش ملی به ساحه و محلات غیرنظامی در کنار فرودگاه قندهار حمله کردند و با نیروهای امنیتی کشور درگیرشدند.

وزارت دفاع اعلام کرد که دشمنان مردم افغانستان همیشه میکوشند تا بخاطر رسیدن به اهداف شوم شان مردم صلح دوست ما را هدف قرار دهند چنانچه حوالی ساعت ۵:۳۰ شام سه شنبه گروهی از دهشت افکنان دست به حمله تروریستی زده وساحه بازار ومکتب متصل به فرودگاه قندهار را تحت کنترل خود قراردادند.

به مقامات وزارت دفاع ملی ساحه به وقت کم تحت پوشش نیروهای دفاعی کشور قرارگرفت، نیروهای دفاعی بخاطراینکه از تلفات بیشتر ملکی جلوگیری گردد به بسیار دقت این تروریستان قسم خورده رااز پا درآورده که آخرین تروریست ساعت ۱۵: ۸ شب گذشته از پا درآمد.

براساس خبرنامه وزارت دفاع، فعلاً ساحه تحت کنترل نیروهای دفاعی امنیتی کشور است اما درجریان  این عملیات ۵۰ تن از هموطنان بی گناه ما که از جمله ۱۰ تن آنان نیروهای اردوی ملی، ۲ تن پولیس ملی و ۳۸ تن آنان افراد ملکی می باشد به شهادت رسیدند.

همچنین در این عملیات ۳۷ تن از جمله ۱۷  نیروی ارتش ملی، ۴ تن پولیس ملی و ۱۴ غیرنظامی زخمی شده اند.

زخمی شده ها به اسرع وقت به شفاخانه انتقال و تحت تداوی قرارگرفته اند.

حمله گروهی به فرودگاه قندهار توسط طالبان صورت گرفت.