71 شورشی طالب در دشت ارچی کشته شد

۹ حوت ۱۳۹۴

121در نتیجه عملیات شبانه هوایی نیروهای امنیتی در سه ولسوالی ولایت کندز، 71 شورشی طالب کشته شده و شماری از آنها زخم برداشت.

هجرت الله اکبری، معاون سخنگوی فرماندهی پولیس کندز به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این سه عملیات شب گذشته در ولسوالیهای دشت ارچی، خان آباد و چهاردره انجام شد.

به گفته وی، در عملیات هوایی شب هنگام در ولسوالی دشت ارچی، 61 شورشی طالب کشته و شمار دیگری از آنها نیز زخمی شد.

اکبری افزود که شدت عملیات در دشت ارچی باعث شد تا جنرال محمد قسیم جنگل باغ، فرمانده پولیس کندز به این ولسوالی رفته و عملیات را از نزدیک نظاره گر باشد.

منبع افزود که در عملیات هوایی در بخش هایی از ولسوالی های چهاردره و خان آباد نیز 10 شورشی طالب کشته، 5 تن زخمی و 2 تن دیگرشان اسیر شد.

در عین حال، مقام های امنیتی کندز می گویند که عملیات تا زمان پاکسازی کامل مناطق ادامه داشته و شدت نیز می یابد.

پاکسازی،

دشت ارچی،

طالب،

کشته،

مناطق،

هجرت الله اکبری،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed