صرفه جویی بیش از چهل میلیون افغانی در وزارت مهاجرین

۷ جوزا ۱۳۹۶

وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان از بودجه عادی سال 1395 این وزارت 42 میلیون افغانی صرفه جویی کرده و به حساب دولت برگشت داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “سید حسین عالمی بلخی” وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان امروز یکشنبه (7 جوزا) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: درپی تفتیش روند توزیع زمین در ولایت لغمان مشخص شده بود که در توزیع نمرات رهایشی درشهرک سرخکان قرغه ای، فساد گسترده انجام شده است.

آقای بلخی گفت که افراد ذیدخل در این دوسیه به سارنوالی معرفی شده اند.

وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان همچنان گفت که در ولایت بلخ شمار زیادی از نمرات رهایشی قابل استرداد دانسته شده و پروسه آن جریان دارد.

او گفت در ولایت پروان در شهرک بینی ورسک، 1800 جریب زمین از دست غاصبان پس گرفته شده ودر ولایت خوست هم ساحه تجاری وبلند منزل های شهرک قلموال مینه از تصرف غاصبان بیرون شده است.

آقای بلخی در همین حال از تهیه وتصویب پالیسی مبارزه با فساد اداری وبرنامه تطبیقی آن، ایجاد کمیته تطبیق پالیسی مبارزه برضد فساد اداری وهمکاری به موقع با کمیته مستقل مشترک نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری( MAC ) به عنوان دیگر فعالیت های اداره اش در زمینه مبارزه با فساد اداری یاد کرد.

وی افزود: وزارت مهاجرین در سال های گذشته در ردیف اول ادارات آلوده به فساد قرار داشت، اما درگزارش اخیر اداره MAC هیچ مورد سرخ در فعالیت های این وزارت وجود نداشته است.

40 میلیون افغانی

بغلان

بلخ

صره جویی

عالمی بلخی

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.