61 هزار جریب زمین زراعتی غضب شده به نزد زورمندان در هرات

۲ قوس ۱۳۹۲

مسئولان رياست زراعت هرات می گویند که بيش از يكصد وده هزار جريب زمین زراعتی مربوط این اداره توسط زورمندان در این ولایت غضب شده که حدود  70 هزارجريب آن دراين اواخر ازنزد افراد زورمند خارج پسگرفته شده است.

به گزارزش خبرگزاری خاورمیانه، فقيراحمد بيانگر رئیس زراعت هرات می گوید سه سال قبل بيش از 110 هزار جريب اراضي زراعتي توسط افراد زورمند درهرات غصب شده بود اما آنان توانسته اند طي اين مدت بيش ازنيمي ازاين اراضي را پس گيرند.

وي گفت هنوز هم نزديك به 61 هزار جريب اراضي زراعتي در اختيار غاصبين زمين در هرات قرار دارد.

رئيس زراعت هرات ميگويد: داكترداوود صبا والي اسبق هرات ازجمله كساني بوده كه با ايجاد كميسيون بازپس گيري اراضي دولتي نقش عمده و اساسي را درتحقق اين امر ايفا نمود.

به گفته مسئولان زراعت هرات اراضي غصب شده اين اداره دراختيار افرادي قرار دارد كه از جمله مهره هاي اصلي مراكز نامشروع قدرت در افغانستان محسوب ميگردند.

وي ازفرد خاصي دراين زمينه نام نبرد.

به گفته مسئولان درهرات آنان با تشريك مساعي اداراتي ازجمله سارنوالي – پليس – امنيت ملي – محكمه – قضايي دولت و با كمك از روابط اجتماعي و فشارهاي دولتي ، به دنبال بازپس گيري بقيه اراضي دولتي اززورمندان هستند.

به گفته مسئولان محلي درهرات ، مشكل غصب اراضي دولتي يك چالش عمومي بوده و هرات ولايتي از كه ازلحاظ غصب اراضي دولتي دررتبه بيستم قرار دارد.

گفتني است ، بيشترين اراضي دولتي درولايت بلخ توسط افراد زورمند غصب شده است.

درگذشته نيز اداره شهرداري هرات ، ازغصب بيش از 95 هزار جريب اراضي آن اداره توسط زورمندان درهرات خبر داده بود.

زراعت

زمین

زورمند

غضب

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.