60 شورشی طالب در کندز بازداشت شد

۹ ثور ۱۳۹۵

9AP879816914933_9بعد از اعلام حکومت وحدت ملی برای شدت بخشیدن جنگ با گروه های هراس افگن، در یک عملیات ویژه شبانه در ولسوالی چهاردره کندز، 6 شورشی طالب کشته و 60 تن دیگر نیز بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه وزارت دفاع ملی، این علمیات شب گذشته در ساحات ولسوالی چهاردره کندز راه اندازی شده بود.

در خبرنامه آمده است که در این عملیات شبانه که از سوی قطعه خاص راه اندازی شده بود، ۶ شورشی طالب کشته و ۶۰ تن دیگر بازداشت شدند.

وزارت دفاع ملی می گوید که این عملیات زمانی به درگیری منجر شده که شورشیان طالب با نیروهای قطعه خاص برخورد کردند.

به نقل از خبرنامه، قاری ذبیح الله و قاری نجیب الله، دو سرگروپ شورشیان نیز در جمع کشته ها هستند.

این در حالی است که شورشیان طالب از اواخر ماه حمل سال روان عملیات «عمری» را در چند ولایت کشور راه اندازی کرده بودند و درگیری نیز در شماری از ولایت ها جریان داشت.

اما بعد از حمله روز سه شنبه هفته گذشته، رئیس جمهور به تمام نیروهای امنیتی دستور داد تا شورشیان را در هر مکانی، نابود کرده و منابع آنها را از بین ببرند.

اردوی ملی،

بازداشت،

شبانه،

شورشی طالبف

عملیاتف

کشته،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed