۶ طالب مسلح در ولسوالی خاش بدخشان تسلیم پولیس شد

طالبمقامات محلی بدخشان در شمال کشور می گویند که شش تن از اعضای گروه طالبان همراه با سلاح شان در ولسوالی خاش به نیروهای امنیتی این ولایت تسلیم شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به دنبال پیشروی های نیروهای امنیتی در ولسوالی ارگو بدخشان شماری از طالبان پا به فرار گذاشته و به ولسوالی خاش این ولایت رفته اند.

با این حال جنرال سخنی اندرابی فرمانده پولیس بدخشان گفته است، شش طالب که از ولسوالی ارگو به ولسوالی خاش بدخشان فرار کرده بودند، صبح امروز جمعه به نیروهای امنیتی تسلیم شده اند.

به گفته اندرابی، این طالبان پس از آن که در یک خانه به محاصره نیروهای امنیتی در آمدند، بدون درگیری تسلیم نیروهای پولیس ملی شدند.