سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

55 هزار نفر در دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی جذب می شوند

کانکورسخنگوی وزارت تحصیلات عالی از گرفتن تدابیر ویژه برای شفاف برگزار شدن پروسه امتحانات کانکور در سراسر افغانستان خبر داده و گفته است که ۵۵ هزار دانشجو در سراسر کشور پذیرفته می شوند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داکتر صفی جلالزی؛ سخنگوی وزارت تحصیلات عالی تاکید کرده است که برای شفاف برگزار شدن امتحان کانکور در سراسر افغانستان تدابیر ویژه روی دست گرفته شده است.

آقای جلال زی افزود: با توجه به ایجاد شورای عالی کانکور متشکل از هیئات رهبری وزارت معارف، نهاد های امنیتی و وزرات مخابرات، تدابیر ویژه برای برگزاری امتحان کانکور در سراسر افغانستان گرفته شده است.

او ادامه داد: وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در ساحات برگزاری امتحان کانکور وسایلی را نصب میکند که آنتن های موبایل را بکلی قطع میکند.

این در حالی است که سالهای قبل اکثر تقلبات توسط گوشی های مبایل صورت میگرفت.

جلال زی در گفتگو با خبرگزاری آوا هم چنان تاکید کرده است که امسال هیچ کسی نمیتواند در پروسه کانکور مداخله کند و جلو مداخله افراد و اشخاص در امتحان کانکور گرفته شده است.

وی از واجدین امتحان کانکور خواست که خود درس بخوانند و هیچ نوع امیدواری به واسطه، جعل و تقلب نداشته باشد.

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی هم چنان از یکسان بودن سوالات در امتحان امسال خبر داد و گفت: امسال سوالات داخل سیستم برای همگی یکسان است و طوری نیست که در یک ولایت سوالات مشکل و در ولایت دیگر سوالات ساده و آسان درج امتحان شود.

جلال زی خاطر نشان کرد که در سال آینده وزارت تحصیلات عالی ۵۵ هزار تن را به دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی جذب میکند.

جلال زی در اخیر یاد آور شد که قرار است در اول قوس در ولایات دایکندی، غور و بامیان به دلیل سرد سیر بودن این ولایات امتحان کانکور برگزار شود.