۵۰ میلیون دالر به وزارت تحصیلات عالی اختصاص یافت

وزارت مالیهوزارت مالیه افغانستان و بانک جهانی یک موافقتنامه کمک ۵۰ میلیون دالری را به وزارت تحصیلات عالی افغانستان امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کمک در بخش ظرفیت سازی در دانشگاه ها و انکشاف تحصیلات عالی در افغانستان صورت می گیرد.

مقام ها در وزارت مالیه افغانستان می گویند که پروژه ظرفیت سازی در دانشگاه ها “به ارزش ۵۰ میلیون دالر” از طرف صندوق بازسازی افغانستان (ARTF) تمویل می گردد.

قرار است این پروژه از سال آغاز ۲۰۱۵-۲۰۲۰ توسط وزارت تحصیلات عالی  در سراسر افغانستان تطبیق شود.

براساس گفته های مقامات افغان، این پروژه  باعث بلند بردن ظرفیت نظام تحصیلات عالی در افغانستان می شود و همچنان برنامه های  دارای اولویت دانشگاه ها را ارایه می کند که شامل فزیک و ساینس، محاسبات، انجنیری، تولید و ساخت و ساز، طب، زراعت، ارتباطات و اطلاعات، مدیریت دولت و سیاست، ادبیات زبان انگلیسی می باشد.

هدف از این پروژه (HEDP) دسترسی و بهبود کیفیت تحصیلات عالی، افزایش ثبت نام دانش جویان در دانشگاه ها، گسترش دانشگاه ها، نظارت از برنامه های استراتژیک توسعه ای  طبق برنامه ملی وزارت تحصیلات عالی و افزایش تعداد کادر های علمی که در اوقات رسمی پیوسته به کار بپردازند و حداقل سند ماستری داشته باشند.

قرار است از این پروژه در حدود ۵۰۰۰۰۰ از محصلین و۱۰۰۰۰ از اعضای اکادمیک، مدیران و اعضای کادر فنی دانشگاه ها بهره مند شوند.