۵ هزار کودک در افغانستان به بیماری سراخ قلب مبتلا است

a4c4d99a7ec3e5f435ccba6b2fe4c614_XLبراساس گزارشهای ارایه از سوی جمعیت هلال احمر افغانی، بیش از پنج هزار کودک در افغانستان به بیماری سراخ قلب مبتلا هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جمعیت هلال احمر افغانی برای تداوی مریضان که به بیماری سراخ قلب مبتلا هستند کمپاین وسیع جمع آوری کمک را از طریق خرید تکت های لاتری از دیر زمانی در کشور آغازکرده است.

کودکان که به بیماری سراخ قلب مواجه اند از طریق اداره جمعیت هلال احمر افغانی به کشور آلمان فرستاده و پس از صحت یاب شدن دوباره خانواده هایش تسلیم داده می شود.

آلمان یگانه کشوری است که دولت افغانستان را در بخش معالجه کردن کودکان مبتلا به بیماری سراخ قلب کمک می کند و سالانه دهها کودک برای تداوی به آلمان منتقل می شود.

فاطمه گیلانی، رئیس جمعیت هلال احمر افغانی می گوید که شمار زیادی از کودکان مبتلا به سراخ قلب به کمک‌های عاجل نیاز دارند.

او از سرمایه‌گذاران و کشورهای بین‌المللی خواسته است که به مشکلات مردم افغانستان و بویژه به کودکان مبتلا به سراخ قلب توجه جدی داشته باشند و در حال حاضر بیشتر از ۵ هزار کودک نیاز به درمان قلبی دارند.