5 مقام بلند پایه وزارت امور داخله کشور برکنار شدند

۲۴ سنبله ۱۳۹۲

وزارت امورداخله کشور در تازه ترین اقدام پنج مقام بلند پایه این وزارت خانه را از کار برکنار کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مقامات بنا به دستور محمد عمر داوود زی سرپرست وزارت امور داخله کشور از کار برکنارشده اند.

مل پاسوال میرزا محمد یارمند معین اداری، علی وحدت معین تامینات، جمیل کوهستانی رئیس عمومی مبارزه با تروریزم، عبدالواحد شریفی رئیس محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و امیرمحمد جمشیدی رئیس زندان ها و توقیفخانه های کشور، از مقاماتی هستند از سمت های شان برکنار شده اند.

وزارت امور داخله کشور اعلام کرده است که برکناری این مقامات ارشد پولیس به منظور بهبود و رسیدگی به امورات مربوطه صورت گرفته است.

چندی قبل فرماندهان پولیس چهار ولایت کشور از یکجا به جای دیگری منتقل شدند و این تغییرات و تبدیلات به دنبال گماشته شدن محمد عمر داوودزی به عنوان سرپرست وزارت امور داخله کشور صورت گرفته است.

5مقام ارشد

برکنار

داخله

وزارذت داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.