۵ تن پیش از نیش زدن تریاک، قربانی انفجار ماین شدند

herat21در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی قادس ولایت بادغیس، پنج کارگر که برای نیش زدن تریاک می رفتند، کشته شدند.

سمونوال عبدالعلی امانی، آمر امنیت فرماندهی پولیس بادغیس به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این رویداد صبح امروز (۱۵ثور) در قریه دره بوم ولسوالی قادس به وقوع پیوست.

به گفته وی، این رویداد برخاسته از انفجار ماین کنار جاده بر موتر فلانکوچ بود که از هرات به سمت بادغیس در حرکت بود.

امانی اظهار داشت که در این رویداد ۵ فرد ملکی کشته و ۵ تن دیگر زخم شد.

وی گفت که سرنشیان این موتر کارگرانی بودند که برای کار به بادغیس می آمدند.

اما گفته می شود که این کارگران برای نیش زدن تریاک به سمت بادغیس در حرکت بودند.

تا کنون فرد یا گروهی مسوولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.